سازمان بین المللی پرستاری از کودک ، قیمت پرستار کودک در منزل را ساعتی ۱۹ دلار برآورد کرده است که برای نوزادان این هزینه بیشتر است

عوامل زیادی در تعیین قیمت پرستار کودک در منزل موثر است. تعرفه پرستار کودک در منزل با توجه به محل زندگی شما ، مسیر محل زندگی شما تا محل زندگی پرستار و هزینه رفت و آمد پرستار و شرایطی که شما برای پرستاری از کودک در نظر می گیرید و انتظاراتی که دارید، متفاوت خواهد بود به طور مثال اگر شما از پرستار بخواهید در بعضی مواقع بیشتر از زمانی که توافق شده، از کودک شما مراقبت کند، ساعت اضافه کاری آن ها محاسبه می شود.

قیمت پرستار کودک در منزل به شرایط دیگری نیز بستگی دارد:

  • اینکه قرار است از چند فرزند مراقبت شود ،
  • اینکه قرار است چه وظایف و مسئولیت های دیگری به به جز مراقبت از کودک داشته باشد
  • مدت و زمان پرستاری از کودک چقدر است
  • سابقه و تجربیات پرستار کودک چقدر است
  • مدرک و گواهینامه پرستار کودک چیست

کم کردن هزینه های استخدام پرستار کودک در منزل

استخدام پرستار کودک در منزل به طور مشترک و در زمان مشخص می باشد و به جای استخدام دو پرستار کودک، دو کودک را به یک مراقب کودک سپرد

دسته‌ها: مقالات

fa_IRPersian
fa_IRPersian