کارهایی فيزيوتراپيست براي سالمند نيازمند به ماساژ انجام می دهد

افرادي كه به درمان طب مكمل یا ماساژدرمانی تسلط دارند در محيط هاي مختلف خدمات خود را ارائه مي دهند، مثلا در دفاتر خصوصي بيمارستان ها ،خانه هاي پرستاري استاديو ها و اماكن ورزشي و باشگاه هاي تناسب اندام بعضي از آنها در منزل خود ميروند. انها معمولا سعي ميكنند كه محيطي آرام و تسكين دهنده ايجاد كنند. درمانگران طب مكمل ماساژ معمولا از سالمندان جديد خود،در مورد نشانه ها و سوابق پزشكي و نتيجه ي مطلوبشان سوال ميكنند

همچنين ممكن است از طريق لمس كردن نقاط دردناك بدن ، شرايط بيمار را ارزيابي كنند، و نقاط درد را مشخص كنند و ميزان فشار لازم را براي ماساژ بسنجند

ماساژ در سالمندان

سالمند معمولا روي يك ميز يا تخت مخصوص دراز ميكشد لباس هاي گشاد ميپوشد يا بدون لباس بدنشان را با ملحفه ميپوشانند، بغير از نقاطي كه قرار است تحت درمان با ماساژ قرار بگيرد درمانگر يا فيزيوتراپيست ممكن است از روغن يا لوسيون هاي خاص براي كاهش استحكاك با پوست استفاده كند

گاهي اوقات سالمند درحالي كه روي صندلي نشستع است خدمات ماساژ درماني را دريافت ميكند

يك جلسه ناساژ در ماني ممكن است بسيارخلاصه باشد يا حتي يك ساعت و بيشتر زمان ببرد پرستار سالمند ميتواند در برخي موارد با آموزش اين موارد از طريق فيزيوتراپيست يا درمانگر تا پايان روز اين حركات را تكرار كند

ماساژ درماني چطور روي بدن تأثير ميگذارد؟

تحقيقات علمي دو مورد ماساژ درماني بسيار محدود است اينكه آيا ماساژ درماني تأثير دارد و اگر دارد چطور باعث بهبود بيماري هاي مختلف ميشود، با وجود اين شواهد زيادي وجود دارد كه ماساژ درماني روي بعضي از بيماران تأثيرات قابل توجهي داشته است البته اين نتايج را نميتوان در مورد تأثير گذاري ماساژ روي شرايط خاص اثبات كرد

طبق نتايج بدست آمده از يك تحليل و بررسي ماساژ درماني، تأثير گذار است ولي تأثيرات آن بصورت جزئي و دقيق ، هنوز بررسي نشده است

تحقيقات انجام شده در طي اين تحليل نشان ميدهد كه يك جلسه ماساژ درماني ميتواند در كاهش فشار خون،ضربان قلب و اضطراب حالتي ( در واكنش به يك موقيت خاص) موثر باشد

چند جلسه ماساژ درماني ميتواند اضطرابي صفتي(اضطراب كلي) افسردگي و درد را كاهش دهد

fa_IRPersian
fa_IRPersian