مراقبت از سالمند مبتلا به آلزايمر

مراقبت از يك بيمار مبتلا به آلزايمر مستلزم اطلاع از ماهيت بيماري و روش هاي صحيح مراقبت از بيمار است يعني بايد بيماري را بشناسيم و عوارض ان را بدانيم و سپس روش هاي مراقبت مناسب از بيمار را تمرين كنيم.

پيش از هر چيزي بايد بدانيم آلزايمر يك بيماري پيش رونده است يعني ب مرور زمان عوارض ان بيشتر و بيشتر ميشود زيرا بيماري سلول هاي بيشتري از مغز را درگير كرده و از بين مي برد ، در نتيجه كه مراقبت از اين بيماران يك فرايند طولاني است و لازم است كه در اين زمينه برنامه ريزي بلند مدتي را در نظر بگيريم.

آلزايمر نوعي زوال ذهني است كه ابتدا قابليت زبان و كلام و رفته رفته تفكر استدلال و حافظه را از بين ميبرد طوري كه فردي كه در آغاز شايد فقط دربكار بردن برخي از افعال يا اسم ها دچار مشكل ميشد كم كم حتي قادر نيست تشخيص دهد ه چ زماني از شبانه روز است يا نامش چيست يا اينكه حتي ايا نياز به اجابت مزاج دارد يا خير؟

مراقبت از بيمار مبتلا به آلزايمر در منزل مستلزم رعايت چند نكته است:

 • تمامي اعضاي خانواده بايد ماهيت بيماري را بشناسند و خود را از نظر رواني و ساير برنامه ريزي ها با شرايط پيش رونده بيماري تطبيق دهند
 • در منزل قوانين رفتاري و برنامه ريزي روزانه ثابتي داشته باشيد تا ياداوريه ان براي بيمار ساده تر شود
 • مثلا ساعت غذا خوردن،حمام كردن يا خوابيدن را بطور ثابتي تنظيم كنيد
 • روابط اجتماعي و تفريحات خانوادگي را حفظ كنيد و بيمار را نيز در آنها شركت دهيد
 • محيط خانه را ايمن كنيد فراموش نكنيد كه رفتار بيمار مبتلا به آلزايمر كمتر قابل پيش بيني است در نتيجه ممكن است برخي از وسايل خانه با پيشرفت بيماري تبديل به منابع خطرآفرين شوند مانند اجاق گاز وسايل برقي و…….

فراهم کردن امنيت و آسايش براي بيمار آلزايمري

 • صبور باشيد به بيمار به مرور قابليت حافظه خود را از دست ميده در نتيجه شما ببشتر و بيشتر مجبور خواهيد شد كه اطلاعات را براي او تكرار كنيد ممكن است بارها از شما بپرسد كه چه زماني از روز است كه نام فرزند شما چيست؟ يا اينكه چطور از يه وسيله ساده استفاده كند؟
 • صبور باشيد كه با متانت پاسخ او را بدهيد و مطمئن باشيد كه او به ياد نمي آورد كه چند دقيقه پيش پاسخ خود را دريافت كرده است
 • مهربان باشيد: ممكن است كه بيمار حتي نام شما را بخاطر نياورد ولي او هنوز قادر است كه زبان بدن و معناي رفتار شمارا درك كند پس مراقب باشيد كه بجاي نشان دادن خستگي و خشم، مهرباني را بروز دهيد
 • رويكرد مثبت شما به او اعتماد بنفس و شادي خواهد بخشيد
 • رفتار عادي داشته باشيد رفتار غير عادي شما با بيمار غير طبيعي جلوه ميكند سعي كنيد علي رغم مراقبت ويژه از او برخوردي طبيعي با او داشته باشيد نسبت به رفتار منفي و كج رفتاري بيمار بي اعتنا باشيد
 • توجه نشان دادن ب بد رفتاري ها و بهانه گيري هاي بي مورد بيمار سبب ايجاد يك دور باطل ميشود و اورا بخ بدرفتاري تشويق ميكند
 • رفتارهاي مثبت او را با نشان دادن توجه ، تقويت كنيد و نسبت به بدرفتاري هاي او بي تفاوت باشيد
 • بدرفتاري هاي بيمار ب معناي خصومت با شما نيست
 • آگاه باشيد كه اختلالات رفتاري بيمار، جنبه شخصي ندارد و جزو طبيعي روند فزاينده بيمار است
fa_IRPersian
fa_IRPersian